International Electrotechnical Commission
IEC 60617 - Grafiske symboler til diagrammer
 

> > > > > >


(Kræver adgangskode)

Velkommen til IEC 60617-databasen

IEC 60617 indeholder grafiske symboler til brug i elektrotekniske diagrammer. Alle dele (udgave 2 eller 3) fra den tidligere publicerede IEC 60617 er blevet indarbejdet i denne database, som i øjeblikket indeholder ca. 1.900 symboler. Databasen er den officielle kilde for IEC 60617.

Abonnementer og slutbrugerbegrænsninger

Adgang til databasen på abonnementsbasis. Abonnementer kan købes gennem IEC´s nationale komitéer, salgssteder udvalgt af nationale komitéer eller direkte fra
IEC Webstore (søg blot efter IEC 60617). Alle abonnementer er betinget af kundens accept af IEC Webstore Product(s) licensaftale.

Oversatte versioner

Udover den normative database, som vedligeholdes af TC 3, hoster IEC også oversatte versioner af IEC 60617, som det er de respektive nationale komitéers ansvar at vedligeholde. Følgende oversatte versioner er tilgængelige:

Finsk
Japansk
 
Anvendelsesområde

Følgende områder er omfattet af databasen:

· Ledere og samlingsmidler
· Grundlæggende passive komponenter
· Halvledere og elektronrør
· Produktion og konvertering af elektrisk energi
· Koblingsudstyr og beskyttelsesudstyr
· Måleinstrumenter, lyskilder og signaludstyr
· Telekommunikationstransmission, afbrydere og perifert udstyr
· Arkitektoniske og topografiske installationsplaner og diagrammer
· Binære logiske elementer
· Analoge og hybride elementer

Nye metadata og søgefunktion

Inkorporeringen af symboler i databasen har været ledsaget af en betydelig mængde nye metadata, som ikke var til stede i den tidligere publikation (symbolnavn, alternative navne, nøgleord, bemærkninger osv. ) og links til relaterede symboler og applikationsnoter. Databasen indeholder også klassificerede visninger (efter form, funktion og anvendelse) samt en søgefunktion. Det er derfor et mere omfattende og brugervenligt værktøj for dem, der har behov for at forstå og anvende grafiske symboler i elektrotekniske diagrammer.

Vedligeholdelse

Databasen vedligeholdes af et valideringsteam udpeget af IEC´s nationale medlemmer. Anmodninger om ændringer og nye symboler behandles via ændringsanmodninger, som sendes til valideringsteamet fra IEC´s nationale komitéer og TC´er.

Nationale komitéer

Nationale komitéer bør sende en liste over medarbejdere, der skal have autoriseret adgang til databasen. Listen bør indeholde navn og brugernavn for hver enkelt person (brugernavnet er det, der i øjeblikket anvendes til at få adgang til arbejdsdokumenter på IEC´s website). Listen bør sendes via e-mail til IT Helpdesk.

TC-/SC-repræsentanter

IEC´s TC-/SC-formænd og sekretærer samt PT-/WG-/MT-formænd kan IEC´s Central Office om særlig adgang ved at klikke her.

Ophavsret

IEC har ophavsret til opbygningen og indholdet af IEC’s databaser. IEC opfordrer til, at der gøres brug af, henvises til og citeres fra indholdet i databaserne med det formål at identificere eller præcisere betydningen af elektrotekniske begreber, termer og symboler samt disses anvendelse i manualer, diagrammer og udstyr. IEC bør anføres som kilde. Kopiering af databaserne eller udtræk af væsentlige dele deraf til kommerciel udnyttelse eller gratis brug er forbudt, medmindre der er indhentet udtrykkelig, skriftlig godkendelse fra IEC.

Spørgsmål

Spørgsmål eller kommentarer sendes til IEC´s Customer Service Centre. Spørgsmål eller kommentarer til den dansksprogede udgave kan sendes til DS’ Informationscenter.

Web page created 2024-04-15
© Copyright 2024 IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved