International Electrotechnical Commission
IEC 60617 - Sähkökaavioissa käytettävät piirrosmerkit
 

> > > > > >


(vaatii salasanan)

Tervetuloa IEC 60617 tietokantaan

IEC 60617 sisältää sähkökaavioissa ja piirustuksissa käytettävät piirrosmerkit. Standardin IEC 60617 kaikki edeltävät osat (2. tai 3. painos) sisältyvät tähän tietokantaan ja se sisältää noin 1750 piirrosmerkkiä. Tietokanta on standardin IEC 60617 virallinen lähde.

Tilaukset ja käytön rajoitukset

Tietokannan käyttöoikeus edellyttää tilausta. Tilauksen voi tehdä IEC:n kansallisen komitean, kansallisen komitean jälleenmyyntipisteen tai suoraan IEC:n verkkokaupan
IEC Web Store kautta (etsi hakusanalla IEC 60617). Kaikkiin tilauksiin liittyy lisenssiehtojen noudattaminen, asiakas hyväksyy IEC Web Store -tuotteisiin liittyvät lisenssiehdot Licence Agreement.

Soveltamisala

Tietokanta sisältää piirrosmerkkejä seuraaville sovellusalueille:

· Johtimet ja liitäntälaitteet
· Passiiviset peruskomponentit
· Puolijohteet ja elektroniputket
· Sähköenergian tuottaminen ja muuntaminen
· Kytkin-, ohjaus- ja suojalaitteet
· Mittalaitteet, lamput ja merkinantolaitteet
· Tietoliikenteen siirtotekniikka, välitys- ja päätelaitteet
· Rakennusten asennuspiirustukset
· Binäärilogiikan elimet
· Analogia- ja hybriditekniikan

Uusi metadata ja hakuominaisuudet

Piirrosmerkkejä tietokantaan vietäessä niihin on lisätty merkittävä määrä uutta metatietoa, jota ei ollut käytettävissä edeltävissä julkaisuissa (piirrosmerkin nimi, vaihtoehtoiset nimet, avainsanat, huomautukset, jne.) sekä linkit liittyviin piirrosmerkkeihin ja soveltamisohjeisiin. Tietokannassa on mahdollista selata piirrosmerkkejä erilaisten luokittelujen avulla (muodon, toiminnon, sovelluksen) sekä etsiä niitä hakuominaisuuksien avulla. Näistä johtuen tietokanta on paljon edistyksellisempi ja käyttäjäystävällisempi väline käyttäjille, jotka haluavat ymmärtää ja soveltaa piirrosmerkkejä sähköpiirustuksissa ja kaavioissa.

Ylläpito

Tietokannan kelpuutusryhmä, jonka jäsenet ovat kansallisten komiteoiden nimeämiä asiantuntijoita, ylläpitää tietokannan sisältöä. Kansallisten komiteoiden ja teknisten komiteoiden esittämät muutokset sekä uudet piirrosmerkkiehdotukset käsitellään muutospyyntöprosessin kautta kelpuutusryhmässä.

Kansalliset komiteat

Kansallisten komiteoiden tulisi lähettää lista toimiston henkilöistä, joille sallitaan pääsy tietokantaan. Listassa tulisi mainita jokaisen henkilön etunimi ja sukunimi (käyttäjätunnus, jolla henkilö pääsee IEC:n www-sivustolla teknisten komiteoiden työdokumentteihin). Tämä lista tulisi lähettää sähköpostilla IEC:n tekniseen tieto- ja tukipalveluun IT Helpdesk.

Teknisten komiteoiden toimihenkilöt

IEC:n teknisten komiteoiden (TC/SC) puheenjohtajat ja sihteerit, kuten myös PT/WG/MT -ryhmien vetäjät voivat pyytää tietokannan käyttöoikeuden IEC:n keskustoimistosta napsauttamalla seuraavaa hyperlinkkiä: tästä.

Tekijänoikeudet

IEC:n tietokantojen rakenteen ja sisällön tekijänoikeudet (copyright) kuuluvat IEC:lle. IEC kannustaa käyttämään tai viittaamaan tietokantojen sisältöön silloin, kun tarkoitus on tunnistaa tai selventää sähköteknisten käsitteiden, termien tai symbolien käyttöä käyttöohjeissa, piirustuksissa tai laitteissa. IEC:tä tulisi käyttää lähdeviitteenä. Tietokannan sisällön merkittävän osan tai kokonaan kopioiminen ja käyttö kaupallisessa tarkoituksessa tai vapaasti jaettuna on kiellettyä ilman IEC:n hyväksymää kirjallista lupaa.

Kyselyt

IEC 60617 liittyvät kyselyt ja palautteen voi lähettää IEC:n asiakaspalveluun Customer Service Centre. Suomen kielivarianttiin liittyvät kyselyt ja palautteen voi lähettää SESKOn asiakaspalveluun.

Web page created 2024-06-18
© Copyright 2024 IEC, Geneva, Switzerland. All rights reserved